Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Αυτός είναι ο υπαρκτός καπιταλισμός

Το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού
ελέγχει  το 90% του παγκόσμιου πλούτου
και αντίσροφα
το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού
μοιράζεαται το 10% του παγκόσμιου πλούτου,
το οποίο αναλύεται ως εξής:
το 40% του πληθυσμού ελέγχει 
το 9% του παγκόσμιου πλούτου και
το 50% του παγκόμσιου πληθυσμού 
φυτοζωεί με το 1% του παγκόσμιου πλούτου.

Εσύ νεοφιλελεύθερε της δεκάρας
σε ποια εισοδηματική ομάδα ανήκεις;

Έκθεση του Ινστιτούτου των Ηνωμένων Εθνών 
για την Παγκόσμια Ανάπτυξη