Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Γρηγόριος Ναζιανζηνός«Έχουμε ανάγκη από όσο το δυνατόν 
περισσότερους, για να μπορούμε να 
εντυπωσιάζουμε τον όχλο. Όσο λιγότερο 
καταλαβαίνει ο όχλος τόσο πιο 
ενθουσιώδης γίνεται»
Γρηγόριος Ναζιανζηνός