Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2008

"Κύριοι, είμαι πεπεισμένος
ότι χρησιμοποιήσατε τους
πόρους της τράπεζας για να
κερδοσκοπήσετε
με τα σιτηρά της χώρας.
Όταν κερδίσατε, μοιραστήκατε
μεταξύ σας τα κέρδη και, όταν
χάσατε, τα χρεώσατε στην τράπεζα.
Λέτε ότι, αν δε σας στηρίξω,
θα καταστρέψω 10.000 οικογένειες.
Μπορεί, κύριοι, αλλά αυτό
είναι δικό σας αμάρτημα! ...
Αν σας αφήσω να συνεχίσετε, θα
καταστρέψετε 50.000 οικογένειες.
Και αυτό θα ήτανδικό μου
αμάρτημα! Είστε μια φωλιά
από οχιές και κλέφτες".
Άντριου Τζάκσον
Πρόεδρος ΗΠΑ 1829-1837
αναδημοσίευση απο:http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: