Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ


Κέρδος σημαίνει: Ερημοποίηση, Μόλυνση, Θάνατος
Αριθμός ειδών που εξαφανίστηκαν το τρέχον έτος138.000
Απώλεια δασών το τρέχον έτος σε στρέμματα111 000.000
Απώλεια καλλιεργήσιμης γης λόγω
υποχώρησης του υπεδάφους σε στρέμματα..112.000.000
Έκταση γης που μετατράπηκε σε έρημο το
τρέχον έτος σε στρέμματα…………….......1.500.000.000
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα(CO2)
φέτος (σε τόνους) …………………..…....23.000.000.000
Τοξικά χημικά που απελευθερώθηκαν από
Βιομηχανίες στην ατμόσφαιρα, στο έδαφος
και στο νερό το τρέχον έτος (σε τόνους)………10.00.000

Δεν υπάρχουν σχόλια: