Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


ΕΝΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ 


Διαπίστωση; Όλές οι χώρες, δηλαδή ολόκληρος ο πλανήτης  Γη  χρωστάει. Όχι όμως σε άλλον πλανήτη, γιατί δεν έχουμε ακόμα οικονομικές σχέσεις με άλλλους πλανήτες.
Ερώτημα: Τότε σε ποιόν χρωστάει ο πλανήτης Γη;
Απάντηση: Μα στον εαυτό του.
Ερώτηση: Τότε γιατί δεν πατσίζει για να τελειώνουμε με το παραμύθι του εξωτερικού χρέους;
Απάντηση: Μα γιατί ο πλανήτης έχει αφεντικά  που κλέβουν και δανείζουν τα κλεμέντα σ' εκείνους από τους οποίους τα έκλεψαν και τα αφεντικά δεν χαρίζουν και συνεπώς δεν πατσίζουν.
Ερώτηση: Και γιατί δεν καταργούμε τα αφεντικά, να σβηστούν τα χρέη και να ησυχάσει ο πλανήτης;
Απάντηση: Και τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους;
Ερώτηση: Ένα καλύτερο κόσμο, έναν ανθρώπινο πολιτισμό, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε;
Απάντηση: Ναι, θα μπορούσαμε. Όμως πρώτα πρέπει να το αποφασίσουμε, αλλά γι' αυτό πρέπει να θεραπευτούμε απο το σύνδρομο του δούλου.
Ερώτηση: Και πως θα γίνει αυτό;
Απάντηση: Ξεκινάμε από τη μελέτη του παρακάτω  πίνακα και αφού διαπιστώσουμε πως όλες οι κυβερνήσεις χρωστάνε στα αφεντικά, τότε θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως όλες οι κυβερνήσεις είναι υπάλληλοι των αφεντκών, οπότε αποφασίσζουμε να καταργήσουμε κυβερνήσεις και αφεντικά και
να αναλάβουμε εμείς όλοι μαζί να σβήσουμε τα χρέη, να  καταργήσουμε  τη φτώχια και τη βία και να χτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο χωρίς αφεντικά και χωρίς δούλους.
 Σιωπή Ε.: ... να το αφήσουμε από Δευτέρα για τί αύριο παίζει  η ομάδα μου;
Σιωπή Α: ... αλυσίδες από ανοησίες, ουσίες και εξουσίες μας δένουν με αόρατες, αθόρυβες δουλείες...

List of countries by external debt

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt,Rank Country External debt
US dollars
Date Per capita
US dollars
% of GDP
 World 59,090,000,000,000 31.12. 2010 est. 8,731 95%
1  United States 14,392,451,000,000 30. 09. 2010 46,577 97%
 Euro symbol.svg Eurozone 14,166,135,000,000 10-12/10 43,110 120%
2  United Kingdom 8,981,000,000,000 30 June 2010 147,060 416%
3  Germany 4,713,000,000,000 30 June 2010 63,493 155%
4  France 4,698,000,000,000 30 June 2010 80,209 188%
5  Netherlands 2,344,296,360,000 10-12/2010 226,503 470%
6  Japan 2,246,000,000,000 30 June 2010 16,714 42%
7  Norway 2,232,000,000,000 30.06.2010 113,174 143%
8  Italy 2,223,000,000,000 30.06.2010 est. 39,234 101%
9  Spain 2,166,000,000,000 30 June 2010 52,588 165%
10  Ireland 2,131,000,000,000 30 June 2010 515,671 1004%
11  Luxembourg 1,892,000,000,000 30 June 2010 4,028,283 3854%
12  Belgium 1,275,601,020,000 10-12/ 2010 126,188 267%
13  Switzerland 1,190,000,000,000 30 June 2010 182,899 271%
14  Australia 1,169,000,000,000 31.12.2010 est. 42,057 92%
15  Canada 1,009,000,000,000 30 June 2010 24,749 62%
16  Sweden 853,300,000,000 30 June 2010 72,594 165%
17  Austria 755,000,000,000 30 June 2010 97,411 212%
 Hong Kong 754,631,000,000 10-12/ 2010 92,725 311%
18  Denmark 559,500,000,000 30 June 2010 110,216 196%
19  Greece 532,900,000,000 30 June 2010 49,525 167%
20  Portugal 497,800,000,000 30 June 2010 47,632 223%
21  Russia 480,200,000,000 30.11.2010 est. 2,611 30%
22  Peoples Re. of China 406,600,000,000 31.122010 est. 260 7%
23  Finland 370,800,000,000 30 June 2010 68,180 153%
24  Korea, South 370,100,000,000 31.12.2010 est. 6,842 40%
25  Brazil 310,800,000,000 31.12.2010 est. 1,129 14%
26  Turkey 270,700,000,000 31.12.2010 est. 3,884 45%
27  Poland 252,900,000,000 31.12.2010 est. 5,279 47%
28  India 237,100,000,000 31.12.2010 est. 187 18%
29  Mexico 212,500,000,000 3112.2010 est. 1,646 20%
30  Indonesia 155,900,000,000 31.12.2010 est. 651 28%
31  Hungary 134,600,000,000 31.12.2010 11,667 90%
32  Argentina 128,600,000,000 31.12.2010 est. 2,706 35%
33  Unit. Arab Emirates 122,700,000,000 31.1. 2010 est. 26,202 56%
34  Iceland 124,090,000,000 10-12/2010 10,670 35%
35  Romania 108,900,000,000 31.12.2010 est. 4,459 59%
36  Ukraine 97,500,000,000 31.12.2010 est. 2,275 90%
37  Kazakhstan 94,440,000,000 31.12.2010 est. 5,987 85%
38  Rep.Chin(Taiwan) 91,410,000,000 31.12.2010 est. 3,452 21%
39  Israel 89,680,000,000 31.12.2010 est. 11,649 43%
40  Czech Republic 86,790,000,000 31.12.2010 est. 7,318 39%
42  Chile 84,510,000,000 31.12.2010 est. 3,586 38%
43  Saudi Arabia 82,920,000,000 31.12.2010 est. 2,839 20%
44  Thailand 82,500,000,000 31.12.2010 est. 990 25%
45  South Africa 80,520,000,000 30 June 2010 1,497 26%
46  Qatar 71,380,000,000 31.12.2010 est. 51,856 75%
47  New Zealand 64,330,000,000 31.12 2010 est. 13,636 50%
48  Malaysia 62,820,000,000 31.12.2010 est. 1,738 25%
49  Philippines 61,850,000,000 31.12.2010 est. 576 33%
49  Colombia 61,777,400,000 10-12/2010 1,052 21%
50  Croatia 59,700,000,000 31.12.2010 est. 13,390 94%
51  Slovakia 59,330,000,000 30 June 2010 9,706 55%
52  Pakistan 57,210,000,000 31.12.2010 est. 318 31%
53  Kuwait 56,810,000,000 31.12.2010 est. 9,191 29%
54  Venezuela 55,610,000,000 31.12.2010 est. 1,517 13%
55  Iraq 52,580,000,000 31.12. 2010 est. 1,610 76%
56  Slovenia 51,570,000,000 30 June 2010 27,282 112%
57  Malta 41,020,000,000 30 June 2010 9,080 45%
58  Sudan 37,980,000,000 31.12.2010 est. 927 66%
59  Latvia 37,280,000,000 31.12.2010 est. 16,811 145%
60  Bulgaria 36,150,000,000 31.12.2010 est. 6,511 105%
61  Lebanon 34,450,000,000 31.12.2010 est. 5,473 63%
62  Vietnam 33,450,000,000 31.12.2010 est. 355 34%
63  Peru 33,290,000,000 31.12. 2010 est. 1,032 24%
64  Cyprus 32,860,000,000 31.12.2008 est. 41,648 129%
65  Serbia 32,310,000,000 31.12.2010 est. 4,297 74%
66  Egypt 30,610,000,000 31.12.2010 est. 371 15%
67  Lithuania 27,600,000,000 31.12.2010 est. 10,924 98%
68  Estonia 25,130,000,000 31.12.2010 est. 16,821 118%
69  Belarus 24,800,000,000 31.12.2010 est. 833 16%
70  Bangladesh 24,460,000,000 31.12.2010 est. 141 25%
71  Morocco 22,690,000,000 31.12.2010 est. 633 22%
72  Singapore 21,660,000,000 31.12.2010 est. 4,042 11%
73  Cuba 19,750,000,000 31.12.2010 est. 1,698 34%
74  Tunisia 18,760,000,000 31.12.2010 est. 1,500 39%
75  Monaco 18,000,000,000 2000 est. 565,043
76  Angola 17,980,000,000 31.12.2010 est. 741 19%
77  Sri Lanka 17,970,000,000 31.12. 2010 est. 961 47%
78  Guatemala 17,470,000,000 31.12.2010 est. 534 20%
79  Ecuador 14,710,000,000 31.12.2010 est. 941 23%
80  Bahrain 14,680,000,000 31.12. 2010 est. 10,462 54%
81  Panama 13,850,000,000 31.12.2010 est. 3,475 49%
82  Uruguay 13,390,000,000 31.12.2010 est. 3,770 40%
83  Dominican Repub. 13,090,000,000 31.12.2010 est. 1,312 25%
84  Iran 12,840,000,000 31.12.2010 est. 166 3.7%
85  Jamaica 12,660,000,000 31.12. 2010 est. 4,260 97%
86  Korea, North 12,500,000,000 2001 est. 582
87  Cote d'Ivoire 11,600,000,000 31.12.2010 est. 565 54%
88  El Salvador 11,450,000,000 31.12.2010 est. 1,976 55%
89  Nigeria 11,020,000,000 31.12.2010 est. 64 6%
90  Costa Rica 9,126,000,000 31.12.2010 est. 1,744 27%
91  Oman 8,829,000,000 31.12.2010 est. 2,522 14%
92  Bosnia-Herzegovin 7,996,000,000 31.12.2010 est. 2,102 49%
93  Kenya 7,935,000,000 31.12.2010215

    24%

94  Syria 7,682,000,000 31.12. 2010 est. 374 15%
95  Tanzania 7,576,000,000 31.12. 2010 est. 174 32%
96  Yemen 7,147,000,000 31.12. 2010 est. 264 25%
97  Burma 7,145,000,000 31.12. 2010 est. 123 27%
98  Ghana 6,483,000,000 31.12. 2010 est. 253 38%
99  Libya 6,378,000,000 31.12. 2010 est. 1,025 11%
100  Bolivia 6,130,000,000 31.12. 2010 est. 523 30%
101  Zimbabwe 5,772,000,000 31.12. 2010 est. 496 132%
102  Jordan 5,522,000,000 31.12. 2010 est. 1,121 29%
103  Macedonia 5,520,000,000 31.12.2010 est. 2,648 59%
104  Armenia 5,227,000,000 30 June 2010 1,368 51%
105  Mauritius 5,043,000,000 31.12. 2010 est. 3,565 52%
106  Congo, Republic 5,000,000,000 2000 est. 1,722 155%
107  Turkmenistan 5,000,000,000 2009 est. 934 31%
108  Mozambique 4,990,000,000 31.12. 2010 est. 197 42%
109  Nepal 4,500,000,000 2009 161 36%
110  Paraguay 4,346,000,000 31.12. 2010 est. 513 22%
111  Cambodia 4,338,000,000 31.12. 2010 est. 298 38%
112  Trinidad and Tobago 4,303,000,000 31.12. 2010 est. 1,589 10%
113  Congo, Democratic Republic of the 4,300,000,000 2009 est. 164 100%
114  Ethiopia 4,289,000,000 31.12. 2010 est. 51 13%
115  Uzbekistan 4,236,000,000 31.12. 2010 est. 130 11%
116  Moldova 4,146,000,000 31.12. 2010 est. 1,113 73%
117  Algeria 4,138,000,000 31.12. 2010 est. 97 2%
118  Nicaragua 4,030,000,000 31.12. 2010 est. 743 76%
119  Senegal 3,885,000,000 31.12. 2010 est. 216 22%
120  Kyrgyzstan 3,738,000,000 30 June 2010 653 68%
121  Honduras 3,540,000,000 31.12. 2010 est. 423 23%
122  Zambia 3,495,000,000 31.12. 2010 est. 277 25%
123  Georgia 3,381,000,000 31 .12. 2009 771 31%
124  Cameroon 3,344,000,000 31.12. 2010 est. 147 13%
125  Azerbaijan 3,221,000,000 31.12. 2010 est. 269 6%
126  Liberia 3,200,000,000 2005 est. 930 606%
127  Laos 3,085,000,000 2009 est. 484 55%
128  Guinea 3,072,000,000 31.12. 2009 est. 290 70%
129  Somalia 3,000,000,000 2001 est. 393
130  Madagascar 2,973,000,000 31.12. 2010 est. 99 24%
131  Benin 2,894,000,000 31.12. 2009 est. 135 22%
134  Uganda 2,888,000,000 31.12. 2010 est. 62 13%
135  Mali 2,800,000,000 2002 240 84%
136  Afghanistan 2,700,000,000 2008 96 23%
137  Gabon 2,374,000,000 31.12. 2010 est. 2,078 28%
138  Namibia 2,373,000,000 31.12. 2010 est. 569 13%
139  Botswana 2,222,000,000 31 December 2010 est. 910 14%
140  Niger 2,100,000,000 2003 est. 178 79%
141  Burkina Faso 2,002,000,000 31.12. 2010 est. 128 23%
142  Tajikistan 1,997,000,000 31.12. 2010 est. 260 34%
143  Mongolia 1,860,000,000 2009 690 44%
144  Chad 1,749,000,000 31.12. 2008 est. 177 27%
145  Sierra Leone 1,610,000,000 2003 est. 311 163%
146  Albania 1,550,000,000 2004 497 21%
147  Papua New Guinea 1,548,000,000 31.12. 2010 est. 366 29%
148  Seychelles 1,374,000,000 31.12. 2010 est. 14,706 163%
149  Malawi 1,213,000,000 31.12. 2010 est. 78 24%
150  Burundi 1,200,000,000 2003 167 202%
151  C.African Republic 1,153,000,000 2007 est. 270 68%
 West Bank 1,300,000,000 2007 est. 552
152  Belize 1,010,000,000 2009 est. 2,982 70%
153  Guinea-Bissau 941,500,000 2000 est. 722 203%
154  Bhutan 836,000,000 2009 1,239 66%
155  Equatorial Guinea 832,000,000 31.12. 2010 est. 136 1%
156  Guyana 804,300,000 30.09. 2008 1,049 42%
157  Barbados 668,000,000 2003 2,456 25%
158  Montenegro 650,000,000 2006 939 24%
159  Lesotho 647,000,000 31.12. 2010 est. 233 36%
160  Maldives 589,000,000 2009 est. 1,707 43%
161  Gambia, The 530,000,000 31.12. 2010 est. 438 170%
162  Suriname 504,300,000 2005 est. 1,011 28%
163  Swaziland 497,000,000 31.12. 2010 est. 520 18%
164  Haiti 494,000,000 31.12. 2010 est. 48 7%
165  S.Vinc.& Grenadines 479,000,000 2010 2,084 54%
 Aruba 478,600,000 2005 est. 4,935 21%
166  Djibouti 428,000,000 2006 573 56%
167  Antigua and Barbuda 359,800,000 June 2006 4,388 36%
168  Grenada 347,000,000 2004 3,402 74%
169  Bahamas, The 342,600,000 2004 est. 1,067 6%
170  Cape Verde 325,000,000 2002 722 53%
171  Sao Tome and Principe 318,000,000 2002 2,193 349%
172  Saint Kitts and Nevis 314,000,000 2004 6,408 79%
173  Eritrea 311,000,000 2000 est. 87 44%
174  Saint Lucia 257,000,000 2004 1,586 32%
176  Comoros 232,000,000 2000 est. 420 115%
177  Dominica 213,000,000 2004 3,000 75%
178  Samoa 177,000,000 2004 994 47%
179  Solomon Islands 166,000,000 2004 355 44%
 Bermuda 160,000,000 FY99/00 2,560
 Cook Islands 141,000,000 1996 est. 7,756
180  Fiji 127,000,000 2004 est. 150 5%
181  Marshall Islands 87,000,000 2008 est. 1,377 54%
182  Vanuatu 81,200,000 2004 383 22%
183  Tonga 80,700,000 2004 791 33%
 New Caledonia 79,000,000 1998 est. 404
 Cayman Islands 70,000,000 1996 2,078
 Faroe Islands 68,100,000 2006 1,409
184  Micronesia, Federated States of 60,800,000 FY05 est. 563
 Greenland 58,000,000 2009 1,007
 British Virgin Islands 36,100,000 1997 1,897
185  Nauru 33,300,000 2004 est. 2,599
186  Kiribati 10,000,000 1999 est. 120 14%
 Montserrat 8,900,000 1997 14,958
 Anguilla 8,800,000 1998 818
 Wallis and Futuna 3,670,000 2004 244
 Niue 418,000 2002 est. 196
187  Brunei 0 2005 0 0%
188  Liechtenstein 0 2001 0
 Macau 0 2009 0 0%
189  Palau 0 FY99/00 0

Δεν υπάρχουν σχόλια: